Podrška standardizaciji i sertifikaciji

U saradnji sa REG USAID projektom, Vojvođanski IKT klaster obezbeđuje sufinansiranje troškova za sertifikaciju kompanija i pojedinaca, kao i za izvođenje obuka prema potrebama IT kompanija.

Pravo učešća imaju samo kompanije, pa stoga i za individualne obuke i sertifikacije moraju da apliciraju kompanije, a ne pojedinci. Prednost imaju članice Vojvođanskog IKT klastera.

Nakon prikupljanja i analize podataka, bićete obavešteni o tome koje obuke/sertifikacije će biti podržane. Odluka će biti doneta u skladu sa detektovanim potrebama i raspoloživim fondovima.

Rok za apliciranje je 10. januar, 2016. godine.

PAŽNJA: Molimo da se u popunjavanju ovog upitnika vodite ne samo svojim željama i potrebama, nego i SVOJIM REALNIM PLANOVIMA. Ovo je naročito važno za obuke, jer je za organizaciju različitih treninga često veoma važan broj učesnika na koje se može računati kako bi se formirale grupe za obuku.

Za dodatna pitanja se javite na sertifikacija@vojvodinaICTcluster.org

Question Title

* 1. Naziv kompanije:

Question Title

* 2. Kontakt email:

Question Title

* 3. Kontakt telefon:

Question Title

* 4. KOMPANIJSKI sertifikati za koje tražite sufinansiranje:

T