Szanowni członkowie Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi,

mimo że zdrowie nie leży w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, to już kwestie społeczne i związane z dyskryminacją do nich należą. 

Podczas dorocznego kongresu Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi w 2018 r. ogłoszono, że pokieruje ona unijną kampanią na rzecz równego traktowania w kwestiach społecznych i zatrudnienia w kontekście leczenia chorób nowotworowych. Prosimy o Państwa pomoc w dążeniu do zapewnienia praw socjalnych na obszarze całej Unii Europejskiej wszystkim osobom z chorobami nowotworowymi, które: przechodzą ciężkie leczenie, pokonały chorobę, a także tym, u których choroba jest w stadium rozsianym i zaawansowanym, jak również ich opiekunom.

Chcemy lepiej zrozumieć strukturę nierówności społecznych w Europie. By to osiągnąć, potrzebujemy informacji o aktualnej sytuacji społecznej i związanej z zatrudnieniem w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki temu Europejska Koalicja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi — ale również Państwo jako jej członkowie — będzie mogła skuteczniej zabiegać o prawa osób z chorobami nowotworowymi w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. oraz w instytucjach UE.

Wyniki tej ankiety pomogą nam stworzyć przejrzysty obraz nierówności społecznych istniejących w Europie, pokazać konkretne przykłady najlepszych i najgorszych praktyk oraz ściślej powiązać ze sobą prawa osób z chorobami nowotworowymi i prawa pracowników.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z własnym doświadczeniem lub wiedzą zawodową, a także podzielenie się opiniami lub uwagami, które wydają się Państwu istotne.

Uwaga: tam, gdzie ma to zastosowanie, prosimy o wyraźne wskazanie wszelkich praw lub ustaw. Prosimy o podanie danych kontaktowych (jeśli są dostępne) osoby w Państwa organizacji, którą moglibyśmy poprosić o ewentualne wyjaśnienia.

WAŻNE: Jeśli chcesz najpierw wyświetlić podgląd pytań, kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF.

Question Title

* 1. Informacje kontaktowe

T