BAHAGIAN I - PENERANGAN

1.   TLDM telah melaksanakan program ini bermula Ogos 2017 melibatkan warga the Navy People yang layak. Pemilihan bidang bagi setiap calon adalah berdasarkan kepada pengalaman kerja calon sepanjang berkhidmat dalam TLDM.
  
2. Bancian ini bertujuan adalah untuk mendapatkan jumlah anggota TLDM yang berminat terhadap jenis-jenis kursus yang ditawarkan oleh PERHEBAT.

3. Bancian ini hendaklah dilengkapkan oleh Anggota TLDM yang berminat dan merangkumi perkara seperti berikut.

a. Bahagian I      - Penerangan.

b. Bahagian II     - Maklumat Responden

c. Bahagian III.   - Bidang Kemahiran 

4.         Anda digalakkan mengambil masa anda dalam memberikan bancian yang diperlukan. Bancian yang tepat dan lengkap adalah penting untuk mengenal pasti agar kursus yang dipilih memberi manfaat kepada anda.

5.         Sila berhubung dengan Pegawai/Staf Cawangan Akredetasi Bahagian KML MPPL TLDM sekiranya terdapat sebarang persoalan terhadap penilaian ini (05-6818757).

T