Kwestionariusz dla personelu medycznego:

Kwestionariusz jest skierowany do personelu medycznego pracującego z diabetykami. Celem kwestionariusza jest zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na zapobieganie i leczenie cukrzycy oraz jej powikłań na osoby z cukrzycą, które zachorowały na COVID-19 oraz te, które nie zachorowały. Ankieta ma także na celu zbadanie jakie rozwiązania się sprawdziły, a jakie nie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Odpowiedzi pomogą nam w zrozumieniu jak wyglądała opieka diabetologiczna w różnych krajach europejskich podczas pandemii COVID-19 oraz w stworzeniu wytycznych ulepszających zapobieganie i leczenie cukrzycy, zarówno ogólnie, jak i na wypadek przyszłych pandemii.

T