Raziskava poteka v okviru AmCham Komisije za trajnostno rast. Podatke zbiramo za namene ankete s katero želimo dobiti vzorec in primere uporabe odpadkov v podjetjih. Podatkov ne bomo delili ali javno objavili brez vašega strinjanja. Primere želimo tudi stroškovno, okoljsko (izpusti, energija, viri) ovrednotiti. Za kontakt vas prosimo, da lahko navežemo stik z vami in naredimo korak naprej k spremembam zakonodaje na tem področju.

Question Title

* 1. Osnovne informacije (podatke zbiramo samo za namene ankete):

Question Title

* 2. Katere odpadke v vašem podjetju bi lahko uporabili kot surovino za vaše ali drugo podjetje?

Question Title

* 3. Kolikšen delež odpadkov uspete reciklirati?

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Ali prejmete zagotovilo o tem, da so odpadki ponovno uporabljeni?

Question Title

* 5. Kolikšen delež reciklata bi lahko v povprečju uporabili v proizvodih?

0 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Katere odpadke ali ostanke lahko že trenutno uporabljate kot surovine v vašem ali zunanjem podjetju?

Question Title

* 7. Katerih odpadkov ali ostankov zaradi zakonodajnih ovir ne morete uporabljati kot surovine v vašem ali zunanjem podjetju?

Question Title

* 8. Kaj to pomeni za stroškovno učinkovitost in konkurenčnost?

Question Title

* 9. Ali ste v vašem podjetju izračunali ROI (donosnost naložbe) za učinkovito upravljanje z odpadki?

Question Title

* 10. Ali ste udeleženi v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca?

Question Title

* 11. Zapišite svoje ideje, komentar ali razmišljanja, ki jih nismo naslovili z vprašanji in jih imate znotraj področja ravnanja z odpadki, krožnosti surovin in na splošno vpeljave krožnih načel. 

T