Formularz rekrutacyjny na szkolenia: I zjazd -  1 - 3 marca, II zjazd -  31 maja - 2 czerwca 2019 r.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres email:

Question Title

* 3. Numer telefonu kontaktowego:

Question Title

* 4. Adres zamieszkania:

Question Title

* 5. Czy współpracował Pan/Pani wcześniej z Amnesty International? Jeśli tak, to w jakim charakterze?

Question Title

* 6. Czy posiada Pan/Pani przygotowanie trenerskie/facylitatorskie (odbyte kursy, szkolenia) Jeśli tak, to jakie?

Question Title

* 7. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniach? Jakie są Pana/Pani oczekiwania odnośnie zjazdów?

Question Title

* 8. Jak zamierza Pan/Pani wykorzystać zdobyte w trakcie szkolenia kompetencje?

Question Title

* 9. Czy posiada Pani specjalne potrzeby żywieniowe (alergie itd.)?

Question Title

* 10. Zgody i oświadczenia:

W razie pytań prosimy o kontakt z Michałem Kłopockim, michal.klopocki@amnesty.org.pl
Po kliknięciu na przycisk WYŚLIJ FORMULARZ Twoje dane zostaną zapisane.

T