Vážená paní, vážený pane,

v současné době v rámci programu česko-polské spolupráce, Interreg V-A Česká republika - Polsko probíhá příprava následujícího programového období 2021 - 2027. Abychom správně zacílili priority programu a co nejvíce zohlednili Vaše potřeby v příštím období, rádi bychom od Vás nezávazně zjistili, o jakých aktivitách (či lépe projektových záměrech) v česko-polské spolupráci po roce 2021 uvažujete a jaký indikativní objem prostředků byste z našeho programu pro tyto aktivity potřebovali. Zjištěné informace se pokusíme co nejvíce zohlednit při nastavování budoucího česko-polského programu.

Vyplňte prosím informace k jednomu až pěti uvažovaným česko-polským projektovým záměrům a u každého prosím označte, jak moc je pro Vás důležitý / prioritní v porovnání s ostatními.  

Vyplnění dotazníku je dobrovolné, Vaše odpovědi poslouží výhradně pro účely nastavení priorit příštího programu česko-polské přeshraniční spolupráce a nebudou předány žádné třetí osobě, v souladu s GDPR. Uvedené záměry jsou chápány jako nezávazné a indikativní. Budeme rádi, pokud nám v dotazníku zanecháte Váš e-mailový kontakt, abychom Vás mohli případně kontaktovat ohledně dopřesnění Vámi uvedených záměrů.

Mnohokrát děkujeme za Váš čas i pomoc při nastavování priorit budoucího programu

Řídící orgán programu Interreg V- A Česká republika - Polsko
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Question Title

* Váš email (nepovinné)

Question Title

* Uveďte prosím název subjektu, který zastupujete (nepovinné)

Question Title

* Uveďte prosím typ subjektu, který zastupujete.

Question Title

* Uveďte prosím okres, ve kterém uvedený subjekt sídlí.

Question Title

* Má Vaše instituce nějakou vazbu na druhou stranu hranice ve společenské a kulturní oblasti, a pokud ano, zvažujete, že byste tento potenciál chtěli nějak využít s podporou programu česko- polské spolupráce po r. 2021?

Question Title

* Máte na druhé straně hranice partnera? A pokud ano, jakého charakteru je toto partnerství:

Question Title

* Co je největší překážkou, která ztěžuje nebo znemožňuje přeshraniční spolupráci? Prosíme oznámkovat od 5 do 1, kde 5 znamená „znemožňuje spolupráci”, 4 – „zásadně překáží”, 3 – „ztěžuje”, 2 – „nevýznamně ztěžuje” 1 – „nepřekáží”.

  5 - znemožňuje spolupráci 4 – zásadně překáží 3 – ztěžuje 2 – nevýznamně ztěžuje 1 – nepřekáží
jazyková bariéra
kulturní bariéra
bariéra spojená s chybějící infrastrukturou
bariéra vyplývající z rozdílů právních systémů obou zemí
lokální socioekonomické podmínky
vzdálenost mezi partnerskými institucemi
finanční možnosti Vaší instituce

Question Title

* Uveďte prosím, o jaké česko-polské aktivitě/projektovém záměru po roce 2021 uvažujete.

Question Title

* Uveďte prosím, jak velký dotační příspěvek (v EUR) by byl na uvedený záměr přibližně potřeba z programu česko-polské přeshraniční spolupráce.

T