پرسش‌های جمعیت‌شناسی

Question Title

* 1.
چند ساله هستید؟

Question Title

* 2.
جنسیت شما؟

Question Title

* 3.
چند سال در استرالیا زندگی می‌کنید؟

Question Title

* 4.
وضعیت تاهل:

Question Title

* 5.
بالاترین مقطع تحصیلی

Question Title

* 6.
در حال حاضر در زمینه سلامت روحی/عاطفی تحت درمان هستید؟

Question Title

* 7.
آیا به صورت مداوم برای پیگیری/بهبود وضعیت سلامت روحی/عاطفی خود به مشاور/پزشک مراجعه می‌کنید؟

0 of 13 answered
 

T