khảo sát cộng đồng

Mục đích của cuộc khảo sát này là để xem xét các quy trình Bầu cử và Đăng ký Cử tri của Quận Gwinnett và cải thiện chúng nếu có thể, để đảm bảo rằng chúng phục vụ và đáp ứng tốt nhất cho bạn. Câu trả lời của bạn sẽ hoàn toàn ẩn danh và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thúc đẩy các quy trình bỏ phiếu được tăng cường cho các cuộc bầu cử trong tương lai. 1. Thông tin, dữ liệu và phản hồi của bạn được bảo vệ theo luật. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tiếp cận Bầu cử tại ElectionsOutreach@GwinnettCounty.com.

Question Title

* 1. Quý vị đã bao giờ tham gia bầu cử ở quận Gwinnett chưa?

Question Title

* 2. Nếu chưa, xin cho biết lý do cùng những khó khăn gặp phải.

Question Title

* 3. Nếu rồi, thì có bất kỳ điều gì trong việc bầu cử mà quý vị muốn chia sẽ?

Question Title

* 4. Quý có biết phiếu bầu mẫu bằng tiếng Việt đã có trong năm bầu cử 2022?

Question Title

* 5. Nếu biết, quý vị đã có sử dụng phiếu bầu mẫu tiếng Việt này trong năm 2022 hay không?

Question Title

* 6. Nếu có, làm sao quý vị biết và nhận được phiếu bầu mẫu tiếng Việt bằng cách nào?

Question Title

* 7. Nếu đã tham khảo phiếu bầu mẫu tiếng Việt, nó có giúp ích cho quý vị trong việc bầu cử?

Question Title

* 8. Quý vị có được thông tin cử tri từ đâu? Hãy chọn ít nhất 1 trong những câu sau:

Question Title

* 9. Quý vị có biết nơi quý vị có thể bỏ phiếu?

Question Title

* 10. Quý vị có đã từng bỏ phiếu ở tại một địa điểm bầu cử chưa? Nếu có, hãy cho biết kinh nghiệm của quý vị.

Question Title

* 11. Quý vị thích đi bầu trực tiếp hay bỏ phiếu qua thư hơn? Vui lòng cho biết lý do ngắn gọn.

Question Title

* 12. Việc có các dịch vụ tiếng Việt tại địa điểm bỏ phiếu có khuyến khích bạn và những thành viên cộng đồng bỏ phiếu không? Điều này có thể bao gồm phiếu bầu mẫu, nhân viên phòng phiếu và biển báo chỉ dẫn.

Question Title

* 13. Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về việc trở thành nhân viên phòng bầu cử không? Nếu có, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email ElectionsOutreach@GwinnettCounty.com.

Question Title

* 14. Quý vị có biết về các loại dịch vụ ngôn ngữ khác nhau có thể được cung cấp, bao gồm các nhân viên phòng phiếu đa ngôn ngữ và khả năng mang theo thông dịch viên không?

Question Title

* 15. Trong năm 2022, có bao giờ quý vị nghe hoặc thấy về Đăng ký cử tri và Bầu cử của quận Gwinnett ở các sự kiện?
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc văn phòng của chúng tôi tham dự một sự kiện, vui lòng liên lạc chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử ElectionsOutreach@gwinnettcounty.com

Question Title

* 16. Quý vị có biết về các yêu cầu để đăng ký bầu cử?

Question Title

* 17. Nếu có, quý vị có biết cách để đăng ký bầu cử?

Question Title

* 18. Nếu gần đây quý vị đã chuyển chổ ở hoặc không đi bầu cử trong 2 chu kỳ bầu cử liên bang vừa qua, quý vị cần cập nhật lại thông tin cử tri của quý vị. Quý vị có biết cách để cập nhật thông tin cử tri của mình không?

Question Title

* 19. Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử ở Gwinnett không?

Question Title

* 20. Nếu có, chương trinh thông tin nào quý vị thích được nhận hơn từ các nguồn về việc bầu cử? Hãy chọn ít nhất 1 trong những câu sau:

Question Title

* 21. Những loại dịch vụ giáo dục tập trung vào bầu cử nào sẽ mang lại lợi ích cho quý vị?

Question Title

* 22. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các cuộc bầu cử hoặc việc đăng ký cử tri ở quận Gwinnett không?

Question Title

* 23. Có bất kỳ điều gì khác mà quý vị muốn đề cập đến trong cuộc khảo sát này không?

Question Title

* 24. Vui lòng cho biết độ tuổi của quý vị.

Question Title

* 25. Vui lòng cho biết mã số nhà (zip code) của quý vị.

T