Kontekst

Poštovani gospodine ili gospođo,

COVID-19 je primorao građane i zdravstvene radnike širom sveta da značajno promene svoje navike. Evropska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju pokriva širok spektar tema vezanih za alergologiju I imunologiju namenjene zdravstvenim radnicima, naučnicima  ali i  pacijentima.

U našoj Radnoj jedinici za telemedicinu, želimo da saznamo Vaše mišljenje o telemedicini i da li smatrate da su udaljeni kontakti pogodni za konsultacije vezane za zdravlje. Naš cilj je da posmatramo trenutnu situaciju kako bismo dali nove predloge i doprineli poboljšanju u ovoj oblasti. To je moguće samo samo uz Vašu saradnju u svojstvu građana i pacijenata.

Ako biste želeli da se pridružite našoj misiji, molimo Vas da popunite sledeći upitnik.

Najlepše Vam hvala i ostanite bezbedni!

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo odricanje odgovornosti pre nego što nastavite.
Sve objavljene informacije su samo u obrazovne i informativne svrhe. Nije zamišljen kao zamena za profesionalni savet. Ako odlučite da postupite po bilo kojoj informaciji na ovoj veb lokaciji, to činite na sopstveni rizik.
Iako su informacije u ovoj anketi verifikovane najbolje što možemo, ne možemo da garantujemo da nema grešaka ili grešaka.
Pristupanjem i upotrebom naše usluge potvrđujete da prihvatate uslove ove izjave o odricanju odgovornosti. Ako se ne slažete sa bilo kojim aspektom ove izjave o odricanju odgovornosti ili vam nije prijatno, odmah treba da prekinete pristup ili upotrebu naših usluga.
Cilj ove izjave o odricanju odgovornosti je da vam pruži informacije o tome kako EAACI radna grupa za telemedicinu prikuplja i obrađuje vaše podatke putem vaše upotrebe ove platforme, uključujući sve podatke koje možete pružiti ako nas kontaktirate u vezi sa našim uslugama.
Kao deo ankete, prikupljaće se podaci (starost, pol, država prebivališta itd.).
Vaši podaci će se prikupljati samo kada nam ih dostavite. Ovo mogu biti podaci koje unesete u obrazac za kontakt. Ostale podatke automatski prikupljaju naši IT sistemi kada posetite veb lokaciju. Ovi podaci su prvenstveno tehnički podaci kao što su pregledač i operativni sistem koji koristite ili kada ste pristupili stranici. Ovi podaci se automatski prikupljaju čim uđete na našu veb stranicu.
Prikupljaćemo i čuvati i javno deliti podatke predviđene za pripremu i sprovođenje ankete o telemedicini za pacijente. Nikakvi lični podaci poput Imena, adresa neće se prikupljati niti objavljivati.
Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu izjavu o odricanju odgovornosti u bilo kom trenutku i pružićemo vam novu izjavu o odricanju odgovornosti kada izvršimo bilo kakva značajna ažuriranja. Povremeno vas možemo obavestiti i na druge načine o obradi vaših ličnih podataka.
Ažurirano 10. marta 2021.

Question Title

* 1. Da li ćete popunjavati upitnik za sebe ili svoje dete?

Question Title

* 2. Starost

Question Title

* 3. Pol

Question Title

* 4. Zemlja stanovanja

Question Title

* 6. Da li imate lični računar, tablet ili laptop kod kuće?

Question Title

* 7. Da li imate Wi-Fi konekciju kod kuće?

Question Title

* 8. Da li imate pametni telefon sa internet konekcijama?

Question Title

* 9. Da li vam je neko preporučio da Vi ili vaše dete koristite bilo koju vrstu telemedicinog resursa?

Question Title

* 10. Ako da, ko vam je preporučio da koristite bilo koju vrstu telemedicinog resursa?

Question Title

* 11. Koju vrstu resursa ste koristili (možete izabrati više)?

Question Title

* 12. Da li znate da li se i kako štite Vaši zdravstveni podaci pomoću resursa telemedicine?

Question Title

* 13. Da li imate poverenja u zaštitu podataka u resursu telemedicine koji koristite?

Question Title

* 14. Izaberite zadovoljstvo koje imate korišćenjem nekadašnjeg resursa/s:

  0 - uopšte nisam zadovoljan/zadovoljna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - veoma zadovoljan/zadovoljna Nisam koristio/koristila ovaj resurs
Video konsultacije
Telefonske konsultacije
Konsultacije putem e-pošte
Konsultacije za ćaskanje
Sajtova
Aplikacija vezana za zdravlje
Društvene mreže

Question Title

* 15. Da li obično koristite neku vrstu mobilne aplikacije vezane za zdravlje

Question Title

* 16. Ukoliko ste odgovorili sa "da" na prethodno pitanje, molimo vas da navedete temu:

Question Title

* 17. Molimo vas da navedete koju vrstu mobilne aplikacije koristite (možete odabrati više):

Question Title

* 18. Izaberite zadovoljstvo koje imate korišćenjem aplikacija vezanih za zdravlje:

Question Title

* 19. Koliko često koristite aplikaciju za mobilne telephone vezanu za alergije

Question Title

* 20. Koliko ste zainteresovani za telemedijske treninge (npr. za pravilnu primenu inhalatorneterapije ili drugih tema vezanih za bolesti)?

0 uopšte nisam zainteresovan/zainteresovana 10 veoma zainteresovan/ zainteresovana
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 21. Ostali komentari

0 of 21 answered
 

T