Споделяне и учене един от друг

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ иска да чуе Вашите въпроси и да научи за опита Ви по време на пандемията предизвикана от коронавируса. Това ще ни помогне да подкрепим Вас и всички социални работници, да говорим за социалната работа и правата на хората, които използват услуги, както и да съхраним историята за този труден период.

Моля, попълнете настоящото проучване толкова пъти, колкото искате, за да ни кажете какво се случва и да повдигнете въпроси, свързани със социалната работа.

Всички отговори ще бъдат отчетени анонимно и поверително.

Question Title

* 1. Какво е полето на социална работа, в което сте ангажирани?

Question Title

* 2. Моля, посочете кое от следните най-добре описва Вашата основна роля:

Question Title

* 3. Тип населено място, в което работите:

Question Title

* 4. Разкажете ни за Вашия опит по време на епидемията Covid19 (коронавирус).

Question Title

* 5. Пред какви предизвикателства Ви изправи епидемията във Вашата професионална практика?

Question Title

* 6. Какви са тревогите Ви?

Question Title

* 7. Какви примери за най-добра практика / ключово обучение можете да споделите?

Question Title

* 8. Имате ли въпроси за Covid 19 и социалната работа?

Question Title

* 9. Други коментари

T