Screen Reader Mode Icon

Dotazník pro zdravotníky

Tento dotazník je zaměřen na zdravotníky pracující s lidmi s diabetem. Cíl dotazníku je porozumět, jaký vliv měla pandemie COVID-19 na prevenci a péči o diabetes a jeho komplikace pro lidi s diabetem, kteří onemocněli COVID-19 i pro ty, kteří neonemocněli; dále identifikovat efektivní strategie a oblasti ke zlepšení. Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky budou zpracovány dle pravidel GDPR.

Pomůže nám porozumět diabetologické péči napříč evropským regionem během pandemie COVID-19 a poskytnout doporučení pro zlepšení prevence a léčby diabetu, obecně i konkrétně pro budoucí pandemie.

T