1.

Οδηγίες / Παρατηρήσεις:
1. H παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής μου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή Κοινωνικών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον όρο Κοινωνικά Μέσα, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, αλλά εννοούμε και μέσα όπως το Skype, το YouTube, τα Blogs, τα Wikis και γενικότερα τα εργαλεία του Web 2.0

2. Το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα, του ερωτηματολογίου που θα συμπληρώσετε, είναι απόλυτα εμπιστευτικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΠΚΥ και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή από κάποιον τρίτο. Τα στοιχεία συλλέγονται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, και τα αποτελέσματα θα αναλυθούν συνολικά, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία σας.

3. Για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου να θυμάστε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις (αφορούν υποκειμενική κρίση) και απαιτούνται περίπου 15 λεπτά

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας.
Μπάμπης Γεωργάκαινας
Φυσικός

T