KOBİ BİLGİ FORMU

1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

İNOMER ArGeMEN PROJESİ

KOBİ BİLGİ FORMU

Aşağıdaki tablonun, mentörlük hizmetinden yararlanmasında fayda görülen firmaları içerecek şekilde doldurulması beklenmektedir. Bir firmanın listeye eklenebilmesi için 2 ana kriteri sağlaması gerekmektedir:

1. KOBİ tanımına göre küçük ve orta ölçekli firmalar kategorisinde olması. Buna göre, listeye dahil edilen firmaların

• Çalışan sayısı 10-249 arasında olmalı,

• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’den az ve 40 milyon TL’den fazla olmamalı

• Bağlı şirketi olmamalı.

2. Daha önce kamu Ar-Ge ve Yenilik desteklerinden (TÜBİTAK; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; KOSGEB; TTGV) yararlanmamış olması.

Firmanın adı

Formu dolduranın adı, soyadı

Firmadaki unvanı

Telefon

E-posta adresi

Web sitesi adresi

Çalışan sayısı

Firmanın bulunduğu yer

Firmanın faaliyet gösterdiği ana sektör (NACE sınıflandırmasına göre hangi ana sektör kapsamına girdiğinizi görmek için buraya tıklayınız)

Copyright © 1997-2013 İNOMER Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon Merkezi | Her hakkı saklıdır.

T