• English
  • Español
  • Tiếng Việt

Quý vị có muốn chúng tôi giúp quý vị lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm của mình?

Cuộc thăm dò ý kiến này là một cơ hội để quý vị có thể cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện những thông tin của The Tech Interactive để thành viên trong cộng đồng, đặc biệt những người có trí tuệ tâm thần khác biệt hoặc có những nhu cầu tương tự, cảm thấy được thoải mái và được chào đón khi viếng thăm chúng tôi.Chúng tôi cảm ơn sự đóng góp trung thực của quý vị - những ý kiến đóng góp cho thăm dò này sẽ được giữ ẩn danh.

Nếu vị sử dụng các thông tin này để giúp những người khác không, mà không phải chính quý vị chuẩn bị đến thăm những nơi không quen thuộc, vui lòng cho biết những suy nghĩ của họ trong trả lời của quý vị. Khảo sát này sẽ mất khoảng 10 phút.

Question Title

* 1. Ai sẽ nhận được những thông tin từ những công cụ giúp phát triển giác quan này? Xin chọn tất cả nếu thích.

Question Title

* 2. Quý vị thích những công cụ giúp phát triển giác quan của The Tech Interactive đến mức độ nào?

Question Title

* 3. Quý vị thích điều gì về những công cụ giúp phát triển giác quan của The Tech Interactive?

Question Title

* 4. Quý vị không thích điều gì về những công cụ giúp phát triển giác quan của The Tech Interactive?

T