Aquesta enquesta pretén identificar els projectes de formació professional que s’estan duent a terme a Catalunya, les seves principals característiques i el seu model d’avaluació i seguiment.

Aquesta iniciativa està coordinada per l’Agència FPCAT en col·laboració amb Ivàlua amb la finalitat desenvolupar el model d’avaluació del Sistema FPCAT.
 
Temps previst de resposta: 10 minuts.
 
Us recomanem emprar els navegadors Chrome, Firefox, Safari o Microsoft Edge.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (“IVÀLUA”), amb C.I.F. nº Q0801583-F, domicili al C/ Pau Claris 108 4art 1a 08009 Barcelona, e-mail info@ivalua.cat, telèfon (+34) 93-5545300 i DPD dpd@ivalua.cat.
Finalitats: Tractem les dades amb la finalitat de gestionar aquesta enquesta i analitzar els projectes de Formació Professional a Catalunya. Tota la informació s’analitzarà de manera agregada, i els informes resultants presentaran la informació preservant l’anonimat.
Legitimació: La base legal per al tractament de dades és el consentiment prestat d’aquesta Política de Privacitat mitjançant la realització i enviament d’aquesta enquesta.
Destinataris: No es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Es podrà exercir el dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També es podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular.
Es podran exercir els drets referits anteriorment en el domicili social d’IVÀLUA o bé sol·licitant-ho per correu electrònic a info@ivalua.cat.
En el cas que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, es podrà acudir a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rosselló, núm. 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona).

Seguir endavant amb aquesta enquesta implica haver entès i estar conforme amb la política de privacitat
 
17% of survey complete.

T