Prijava za učešće na projektu "Mladi za mlade"

Zdravo!

Ukoliko imaš od 15 do 30 godina, živiš ili radiš u opštinama Podgorica, Nikšić, Berane, Ulcinj i Herceg Novi, želiš da stekneš nova znanja i vještine, i želiš da budeš aktivan/na u rješavanju problema u svojoj zajednici onda je ovo prilika da budeš dio tima od 20 mladih ljudi koji će uz Romsku organizaciju mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca“ u narednom periodu raditi na rješavanju problema sa kojima se mladi suočavaju.

Kroz projekat "Mladi za mlade" organizovaće se trodnevna obuka za javno zagovaranje i uključivanje u zajednici tokom koje će mladi identifikovati probleme u svojim lokalnim zajednicama, a uz podršku Phiren Amenca realizovati inicijative za rješavanje istih. Osim toga, planirano je sprovođenje istraživanja o položaju mladih Roma i Romkinja u društvu i njihovom nivou aktivizma u zajednici.

Rok za prijavu je 15. novembar 2018. godine. Phiren Amenca će kontaktirati odabrane učesnike najkasnije do 20. novembra.

Question Title

* 1. Ime i Prezime

Question Title

* 2. Izaberite grad za koji se prijavljujete

Question Title

* 3. Pol?

Question Title

* 4. Koliko imate godina?

Question Title

* 5. Da li ste učestvovali ranije na nekim radionicama, seminarima, obukama i slično? Navedite tri najznačajnije.

Question Title

* 6. Zašto želiš da učestvuješ na obuku za javno zagovaranje i uključivanje u zajednici? Koja je tvoja motivacija?

Question Title

* 7. Da li si spreman/na da se nakon obuke uključiš u trodnevnom istraživanju problema mladih u romskoj zajednici kroz popunjavanje upitnika sa mladim Romima i Romkinjama?

Question Title

* 8. Kontakt

T