1. Default Section

* 1. Gegevens

* 2. Welke workshop(s) hebben uw leerlingen gevolgd?

* 3. Hoe heeft u de workshop ervaren?

* 4. Hoe hebben de leerlingen de de workshop ervaren?

* 5. Hoe belangrijk is het dat de workshop aansluit bij het curriculum?

* 6. Sloot de workshop aan bij het curriculum?

* 7. Was de workshop leerzaam voor de kinderen? Zo ja, wat waren op dit gebied de sterke punten van de door uw groep gevolgde workshop?

* 8. Heeft U verder nog op- of aanmerkingen, specifiek over de workshop

* 9. Wat vindt u van de volgende aspecten van PICNIC Jr

* 10. Kwam u problemen tegen binnen de schoolstructuur om naar PICNIC Jr te gaan met uw leerlingen? Zo ja, welke waren dit?

* 11. Vindt u dat klassen over meerdere workshops verdeeld kunnen worden, zodat leerlingen de workshop volgen die ze het meest aanspreekt, of vindt u het belangrijker dat de klas bijéén blijft? Graag toelichten.

* 12. Vindt u dat meerdere klassen van hetzelfde niveau samen een workshop kunnen volgen?
Graag toelichten.

* 13. Vindt u dat klassen van verschillende niveaus samen een workshop kunnen volgen?
Graag toelichten.

* 14. Wat vindt u van het idee de dagen te splitsen in een VMBO dag, een VWO dag etc?

* 15. Bent u goed genoeg voorbereid op de workshop. Zo niet, hoe had u het liever gezien?

* 16. Wilt U volgend jaar weer komen?

* 17. Zo ja, waarin heeft U dan interesse?

* 18. Overige sterke en zwakke punten van PICNIC Jr

* 19. Wie van uw school kunnen we volgend jaar het beste benaderen met informatie:

T