Έρευνα Αξιολόγησης Πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων Στερεάς

Question Title

* 3. Πως θα αξιολογούσατε την Πρωτεύουσα του Νομού σας σε σχέση με:

  Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή Δε Γνωρίζω
Την ασφάλεια
Την περιβαλλοντική συνείδηση
Το σεβασμό στα άτομα ΑμΕΑ
Τις συνθήκες διαβίωσης
Την ιστορική παράδοση
Τη διασκέδαση
Το κυκλοφοριακό
Τη φιλικότητα προς τα ζώα συντροφιάς
Την εργασία

T