O MNE

Question Title

* 1. Pohlavie:

Question Title

* 4. 4. Moja choroba:
(prosím, vypíšte celý názov choroby)

Question Title

* 5. Ako dlho mám túto chorobu:

Question Title

* 6. Rodinný stav:

Question Title

* 7. Máte deti ?

Question Title

* 8. Ako často:

  Každý deň Najmenej 3 krát za týždeň 1 krát za týždeň Niekoľkokrát za mesiac 1 krát za mesiac Takmer nikdy
Cvičíte
Sa stretávate s priateľmi
Sa venujete svojim koníčkom
Sa zdravo stravujete

T