.برنامه ادغام و اسکان پناهندگان موزاییک در این دوران نامشخص در کنار شماست

از شما دعوت می شود که با تکمیل این نظرسنجی، خدمات ما را در طول دوران کووید ۱۹ ارتقا دهید. این نظرسنجی کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می برد و هویت شما محرمانه خواهد ماند

 : چنانچه در مورد این نظرسنجی سؤالی دارید، لطفا به ادرس زیر ایمیل بفرستید 
Refugeeclaimant@mosaicbc.org
0 of 24 answered
 

T