1. Introduktion

Page1 / 5
 
Välkommen till den första enkäten av Handelslogistik-Panelen!

Panelen är en inledande del av ett forskningsprojekt kring Lagerautomationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Projektet är finansierat av Handelsrådet, och fokuserar på utmaningar relaterade till framtidens lagerlogistik, samt hur svenska handelsföretag tar sig an dessa utmaningar. I denna första enkät vill vi förstå övergripande situation för lager och automation, idag och om fem år.

Vi hoppas ni kan ta er tid (cirka 20 minuter) för denna enkät de närmsta två veckorna, och att ni sedan finner nytta i att kunna jämföra er med den samlade bild panelen ger. Vi sänder en kort rapport när vi sammanställt era svar, som förhoppningsvis ger intressanta insikter i hur andra svenska handelsföretag gör idag och tänker kring framtiden..

Tack för er medverkan

Docent Joakim Kembro och professor Andreas Norrman
Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Lunds Universitet

T