Κατά προσέγγιση χρόνος για να απαντήσετε σε αυτήν την έρευνα: 15 λεπτάΟ στόχος αυτής της μελέτης είναι να βρει την πραγματική επιβάρυνση της Πρόσβασης και του Κόστους της φροντίδας και των θεραπειών σε άτομα με Ημικρανία και να συγκεντρώσει πληροφορίες για να συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών.Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την Πρόσβαση στη Φροντίδα για τους ασθενείς στην πραγματική τους ζωή και μετά την επεξεργασία, θα δημοσιευτούν στον ιστοχώρο του EMHA.Πολύ σημαντικό: Παρακαλούμε απαντήστε στην έρευνα χωρίς να λάβετε υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς λόγω COVID-19. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία σας ως ασθενής εκτός της πανδημίας λόγω COVID-19.ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

❖ Εθελοντική συμμετοχή και Ανώνυμα (δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε προσωπικά στοιχεία).

❖ Ενημερωμένη συγκατάθεση (τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικές πληροφορίες).

❖ Παρακαλώ, συμπληρώστε το, εάν πάσχετε από ημικρανία.

* Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το επιστημονικό τμήμα της ομάδας Νευρολογίας της ισπανικής Ένωσης Ειδικών στην Επαγγελματική Ιατρική ΑΕΕΜΤ (Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo) καθηγήτρια Cristina Tassorelli και καθηγητή Goadsby.

T