Anketa o zadovoljstvu korisnika web stranicom Instituta za standardizaciju BiH

Anketa o zadovoljstvu korisnika web stranicom Instituta

Question Title

* 2. Da li ste:

Question Title

* 3. Kako ste saznali za našu web stranicu:

Question Title

* 4. Koliko često posjećujete našu web stranicu?

Question Title

* 5. Šta očekujete da pronađete na našoj web stranici?

Question Title

* 6. Da li uspijevate da pronađete potrebne informacije?

Question Title

* 7. Kako se snalazite na našoj web stranici?

Question Title

* 8. Kako ocjenjujete raspored rubrika na web – stranici?

Question Title

* 9. Da li imate neki komentar ili prijedlog?

Question Title

* 10. Kako ocjenjujete sadržaj rubrika na našoj web stranici?

T