Question Title

* Približne koľko dní v týždni, počas sezóny, využívate bicykel?

Question Title

* Prevažne využívate bicykel:

Question Title

* Ak by ste nemali možnosť presúvať sa po cyklochodníku, použijete radšej:

Question Title

* Keď nepoužívate bicykel, využijete radšej:

Question Title

* Na čo by sa najbližšie malo mesto zamerať:
usporiadajte podľa dôležitosti (1- najviac dôležité, 5- najmenej dôležité)

  1 2 3 4 5
• Sprejazdnenie pešej zóny pre cyklistov počas celého dňa
• Cyklochodník na Štúrovej ulici (od Univerzitného mosta smerom ku OC Galéria Tesco)
• Cyklochodník na Štefánikovej ulici (od Palárikovej smerom k železničnej a autobusovej stanici)
• Cyklochodník z Klokočiny do centra mesta
• Otvorenie a sprejazdnenie Zoborských kasární pre chodcov a cyklistov

Question Title

* Na zlepšenie cyklodopravy by som najviac uvítal:
(označiť podľa dôležitosti)

  Veľmi by som uvítal Uvítal by som Nie je tak potrebné
• Obnova a sprehľadnenie dopravného značenia na cyklotrasách
• Opravu existujúcich cyklotrás
• Výstavbu nových cyklotrás
• Cyklostojany v mieste bydliska
• Cyklostojany v centre mesta
• Cyklopumpy a servisné stojany

Question Title

* Kde by ste Vy osadili nové stojany na uzamknutie bicyklov (uveďte inštitúciu, lokalitu, alebo názov ulice a číslo):

Question Title

* Odkiaľ (názov ulice a číslo) a kam (názov ulice a číslo) najčastejšie bicyklujete?

Question Title

* Využili by ste cyklobus aj počas pracovných dní?

Question Title

* Čo by vás motivovalo k častejšiemu využívaniu zdieľaných bicyklov?
(môžete označiť aj viac možností)

0 z 10 zodpovedaných
 

T