Question Title

* 1. Ali je bila vaša lastnina (nepremičnina, premičnina idr.) že kdaj poplavljena?

Question Title

* 2. Ali vaša nepremičnina leži na poplavnem območju?

Question Title

* 3. Ali sta bili načrtovanje in gradnja vaše nepremičnine prilagojeni na možnost poplavljenosti?

Question Title

* 4. Ali veste, kaj so opozorilna karta poplav, karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti?

Question Title

* 5. Ali veste, kje na spletu si lahko ogledate karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti?

Question Title

* 6. Ali spremljate vremenske in hidrološke napovedi oziroma opozorila, ki jih dnevno posredujeta Agencija RS za okolje in Uprava RS za zaščito in reševanje in ali so opozorila pravočasna in razumljiva?

Question Title

* 7. Ali ste na svoji nepremičnini po izgradnji izvedli kakšne protipoplavne ukrepe?

Question Title

* 8. Ali ste bili kdaj seznanjeni z individualnimi samozaščitnimi protipoplavnimi ukrepi za zmanjšanje poplavne škode?

Question Title

* 9. Katere ukrepe bi bilo po vašem mnenju potrebno prioritetno izvesti za zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti?

Question Title

* 10. Kdo vse, je po vašem mnenju, odgovoren za izvajanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti?

T