Đăng ký xem phim | Registrations

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Shakespeare Lives in Film 2016. Để đăng ký xem phim, bạn vui lòng điền các thông tin vào bảng dưới đây. Các buổi chiếu phim sẽ được tổ chức tại Phòng chiếu phim Lầu 1 - Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào các chiều Thứ bảy từ ngày 08.10 - 29.10. 

Thank you for your interest in our Shakespeare Lives in Film 2016. To attend the programme, please confirm your participation by filling the form below. The screening will be held at the Screening Room (on the first floor) - Hoa Sen University, 8 Nguyen Van Trang, District 1 Ho Chi Minh City, every Saturday afternoons from 08.10 to 29.10.


Question Title

* 1. Thông tin cá nhân | Personal details

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?
Thông tin cá nhân của bạn sẽ do Hội đồng Anh lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến việc khảo sát ý kiến về sự kiện bạn tham gia trong trường hợp bạn không có yêu cầu nào khác. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn xác nhận đồng ý với các “Điều khoản sử dụng" của Hội đồng Anh.
Nếu bạn có thêm câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại.
How will we use this information?
Your personal details will be held by the British Council and will only be used in relation to this event unless you have agreed otherwise.By providing your personal details, you accept the British Council’s privacy policy, data protection policy and terms of use.
If you have any questions about this, please contact your local British Council office.

Question Title

* 2. Vui lòng chọn buổi chiếu | Please select your preferences
Bạn có thể lựa chọn nhiều buổi. | You can select more than one screening. 
Các bộ phim được trình chiếu bằng ngôn ngữ gốc với phụ đề tiếng Việt. | The film is shown in original language with Vietnamese subtitles.
Vì số lượng chỗ có hạn, chúng tôi khuyến khích đăng ký sớm. | Early registration is advised due to limited capacity.

  01 vé | 01 ticket 02 vé | 02 tickets
Có gì đâu mà rộn (1993) 
Much ado about nothing (1993)  
15.00 Sat 22/10/2016
Hamlet (2015) 
Hamlet (2015) 
15.00 Sat 29/10/2016

Question Title

* 3. Bạn biết tới thông tin về chương trình Shakespeare Lives in Films từ đâu? | How can you get information on Shakespeare Lives in Films?

Hội đồng Anh tôn trọng tính đa dạng và cam kết thực hiện chính sách cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Chúng tôi chào đón mọi công dân tại Việt Nam tham gia chương trình Shakespeare Lives in Film 2016. Chúng tôi đặc biệt mong được đón tiếp những đối tượng tham gia là người khuyết tật hay có những yêu cầu đặc biệt.
Nếu cần sự hỗ trợ, xin liên hệ: cô Tạ Lệ Yến; Email yen.ta@britishcouncil.org.vn; ĐT: +84 (0) 934339337

The British Council promotes Equal Diversity and Inclusion. We welcome citizens living in Vietnam to participate in Shakespeare Lives in Films 2016. We warmly welcome participants from disabled people and those who need special assistance at our events.
For further support, please contact: Ms Yen Ta; Email yen.ta@britishcouncil.org.vn; Mobile: +84 (0) 934339337

Question Title

Image

T