נובה מקבוצת SFI, מגדל חברה לביטוח  וקרן יד הנדיב מזמינות עמותות וארגונים חברתיים לקחת חלק ב'מעבדאטה': מהלך ייחודי לליווי ארגונים חברתיים בפיתוח תשתית, כלים ופרקטיקה של עבודה ולמידה מבוססות נתונים. 'מעבדאטה' משלבת למידה ועבודה בקבוצת עמיתים עם ליווי פרטני ליישום פרויקט דאטה ארגוני. משתתפי מעבדאטה ייהנו מהרחבת והעמקת הידע המקצועי בתחום הנתונים, מפרויקט מעשי שישפר את בשלות הנתונים בארגון ואת יכולתו לעקוב אחר תוצאות ומשותפות בתהליך עם ארגונים נוספים.
המעבדאטה תתקיים מנובמבר 2023 עד אפריל 2024. 
לשם הגשת מועמדות להשתתפות במעבדאטה, אנא מלאו את השאלון הקצר המצורף. 

תודה ולהתראות, 
צוות נובה

 

Question Title

* שם הארגון

Question Title

* מספר עמותה/חברה

Question Title

* אתר אינטרנט

Question Title

* תחום עיסוק מרכזי:

Question Title

* תיאור קצר של מטרות ופעילות הארגון

Question Title

*
 האם עובד-ת מהארגון השתתף-פה בעבר בהכשרת נובה למובילי נתונים בעמותות?

Question Title

* ?אם כן, האם העובד-ת הזה-הזו ייקחו חלק במעבדאטה?

Question Title

* האם הארגון בתמיכת קרן יד הנדיב?

Question Title

* אם כן – איזו תכנית/מיזם?

Question Title

* האם לארגון שלכם יש:

Question Title

* תארו בקצרה את התשתית הטכנולוגית הקיימת (איזה מערכות, באיזה תהליכים תומכות, סוגי הנתונים הנאספים):

Question Title

* תארו בקצרה את השגרות והתהליכים לעבודה / למידה מבוססת נתונים בארגון: :

 
50% of survey complete.

T