მოგესალმებით,

მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ატარებს გამოკითხვას.

თუ თქვენ უკვე ისარგებლეთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებით, გთხოვთ დაგვითმოთ დრო და გვიპასუხოთ რამდენიმე შეკითხვაზე.

კვლევაში თქვენი მონაწილეობა ანონიმურია, დაცულია თქვენი პერსონალური მონაცემები. შედეგები გაანალიზდება მხოლოდ განზოგადებული სახით და შეუძლებელი იქნება თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაცია გაცემული პასუხების მიხედვით.

წინასწარ გიხდით მადლობას კვლევაში მონაწილეობისათვის.

T