کمک کنید فردای سالم‌تری بسازیم! با این نظرسنجی ده سؤالی، شما حوزه سلامت پرنس ویلیام (PWHD) را در مأموریتش برای تبدیل جامعه بزرگ‌تر پرنس ویلیام به جامعه‌ای متشکل از افراد سالم و یک محیط سالم نزدیک‌تر می‌کنید. تعاملات خود با PWHD را با ما در میان بگذارید (اگر هنوز تعاملی نداشته‌اید، هیچ مشکلی وجود ندارد) و کمی در مورد آنچه ما در طول این مسیر انجام می‌دهیم فرا بگیرید./

لطفاً توجه داشته باشید ما هیچ اطلاعات شناسایی جمع‌آوری نمی‌کنیم- نتایج نظر‌سنجی شما بی‌نام است. از زمانی که به ما اختصاص می‌دهید سپاسگزاریم!/
بسیار خوب
آیا شما در مورد حوزه سلامت پرنس ویلیام چیزی شنیده‌اید؟

Question Title

* 1. آیا شما در مورد حوزه سلامت پرنس ویلیام چیزی شنیده‌اید؟

وقتی عباراتی مانند «سلامت عمومی» یا «حوزه سلامت» را می‌شنوید، اولین چیزی که به ذهنتان خطور می‌ کند چیست؟
بسیار خوب

Question Title

* 2. وقتی عباراتی مانند «سلامت عمومی» یا «حوزه سلامت» را می‌شنوید، اولین چیزی که به ذهنتان خطور می‌ کند چیست؟
بسیار خوب

گر با حوزه سلامت پرنس ویلیام و هر یک از خدمات ما آشنایی دارید، لطفاً به ما بگویید چگونه در مورد ما/خدمات ما مطلع شدید. گزینه‌ای که در مورد شما صدق می‌کند را علامت بزنید.

Question Title

* 3. گر با حوزه سلامت پرنس ویلیام و هر یک از خدمات ما آشنایی دارید، لطفاً به ما بگویید چگونه در مورد ما/خدمات ما مطلع شدید. گزینه‌ای که در مورد شما صدق می‌کند را علامت بزنید.

اگر در موارد زیر خدمات یا برنامه‌ای را تشخیص می‌دهید که تحت مدیریت حوزه سلامت است، لطفاً در مستطیل کنار آن علامت بزنید. //WIC- خدمات تغذیه مکمل و ارجاع بهداشتی برای زنان، نوزادان و کودکانn

Question Title

* 4. اگر در موارد زیر خدمات یا برنامه‌ای را تشخیص می‌دهید که تحت مدیریت حوزه سلامت است، لطفاً در مستطیل کنار آن علامت بزنید. //WIC- خدمات تغذیه مکمل و ارجاع بهداشتی برای زنان، نوزادان و کودکانn

در شش ماه گذشته، از کدام‌یک از خدمات حوزه سلامت پرنس ویلیام استفاده کرده‌اید؟

Question Title

* 5. در شش ماه گذشته، از کدام‌یک از خدمات حوزه سلامت پرنس ویلیام استفاده کرده‌اید؟

 احتمال اینکه در آینده از خدمات حوزه سلامت پرنس ویلیام استفاده کنید، چقدر است؟

Question Title

* 6.  احتمال اینکه در آینده از خدمات حوزه سلامت پرنس ویلیام استفاده کنید، چقدر است؟

لطفا کمی درباره ی خودتان بگویید. اطلاعات نظرسنجی ناشناس است ما اسامی و اطلاعات تماس را جمع نمی کنیم. اگر نمیخواهید این بخش اختیاری را کامل کنید، لطفا پایین بروید و روی «ثبت نام» کلیک کنید.
شما چند سال دارید؟

Question Title

* 7. شما چند سال دارید؟

آیا هیچ‌یک از افراد خانواده شما زیر هجده سال است؟ 

Question Title

* 8. آیا هیچ‌یک از افراد خانواده شما زیر هجده سال است؟ 

کدام کد پستی شما زندگی می کنید؟

Question Title

* 9. کدام کد پستی شما زندگی می کنید؟

شما معمولاً برای مراقبت‌های بهداشتی به کجا مراجعه می‌کنید؟

Question Title

* 10. شما معمولاً برای مراقبت‌های بهداشتی به کجا مراجعه می‌کنید؟

جنسیت ثبت‌شده شما در هنگام تولد چه بوده است؟

Question Title

* 11. جنسیت ثبت‌شده شما در هنگام تولد چه بوده است؟

کدام‌یک از موارد زیر بهترین توصیف از درآمد سالانه خانوار شماست؟

Question Title

* 13. کدام‌یک از موارد زیر بهترین توصیف از درآمد سالانه خانوار شماست؟

آیا اصالت هیسپانیک یا لاتین دارید؟

Question Title

* 14. آیا اصالت هیسپانیک یا لاتین دارید؟

T