Pytania podstawowe - wymagane

Dzień dobry,
Dziękujemy, że chcesz wypełnić ankietę w ramach IX edycji największego w Polsce badania zarządzania zmianą.
 
Interesują nas wszystkie rodzaje WDROŻONYCH i ZAKOŃCZONYCH w 2023 roku zmian:   duże i małe,  długie i krótkie,  w dużych i małych organizacjach w firmach komercyjnych, non-profit i w sektorze publicznym.
 
Raport opracowany na podstawie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą dostarczy Ci aktualną wiedzę i wskazówki , na co zwrócić uwagę planując i wdrażając nowe przedsięwzięcia w organizacjach (firmach i instytucjach).
 
Wypełnienie ankiety zajmie Ci ok. 5 min. Badanie jest anonimowe - odpowiedzi są prezentowane jedynie w formie zbiorczych wyników.
 
 
ROZPOCZYNASZ? ZATEM DO DZIEŁA!
 
Zapraszamy do ankiety!
 
Szkoła Zarządzania Zmianą
Jarosław Rubin
Wiesław Grabowski
Marek Naumiuk

Question Title

* 1. Branża, w jakiej działa organizacja, która wdrażała zmianę

Question Title

* 2. Wielkość organizacji (liczba pracowników)

Question Title

* 3. Jakie były główne cele zmiany wdrażanej w organizacji?

Question Title

* 4. Wdrożenie zmiany w przedsiębiorstwie było kierowane przez

Question Title

* 5. W jakim stopniu wdrażana zmiana osiągnęła zakładane cele?

0 - niepowodzenie 10 - pełen sukces
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. W trakcie wdrażania zmiany wykorzystywano następujące metody, modele i praktyki

Question Title

* 7. Jaki wpływ na końcowy rezultat opisywanej zmiany miały

  1 - znaczny negatywny wpływ 2 - niewielki negatywny wpływ 3 - brak wpływu 4 - niewielki pozytywny wpływ 5 - znaczący pozytywny wpływ N/A
emocje pracowników pojawiające się w reakcji na zmiany
sabotowanie procesu zmian przez niektórych pracowników
zaangażowanie pracowników w proces zmian
postawa menedżerów najwyższego szczebla
postawa menedżerów średniego szczebla
postawa menedżerów liniowych
otwartość i zaufanie w organizacji
wizja i kierunek zmian
praca zespołowa
systemy i procesy

Question Title

* 8. Jakie inne czynniki wpłynęły na powodzenie wdrożenia zmiany?

Question Title

* 9. Jakiego wsparcia oczekujesz w czasie wdrażania zmiany od konsultanta zewnętrznego?

T