Question Title

* 1. Име, презиме и фамилия. Дата на раждане. Домашен адрес. e-mail. телефон

Question Title

* 2. Учебно заведение; Град; Адрес на учебното заведение

Question Title

* 3. Завършен клас

Question Title

* 4. Годишен успех от последната учебна година (формат x.xx)

Question Title

* 5. Участие и класиране в международни състезания. (За всяка от следните дисциплини опишете достиженията си като посочете: състезание- година-вашето място в класирането, друго състезание-година-класиране и т.н.)

Question Title

* 6. Участие и класиране в национални състезания. (За всяка от следните дисциплини опишете достиженията си като посочете: състезание- година-вашето място в класирането, друго състезание-година-класиране и т.н.)

Question Title

* 7. Какъв е избора ви за СИП? Защо? Какви чужди езици владеете? Какво е вашето хоби? Спортувате ли активно? Какъв спорт? Участвате ли в някаква форма на извънкласни занимания (кръжоци, клубове и т.н.)?

Question Title

* 8. В каква област желаете да продължите образованието си? В коя страна? Защо? Какво желаете да работите? Къде? Друга информация за вас (социално положение и т.н.), даваща основание кандидатурата ви за стипендия да бъде предпочетена

Question Title

* 9. Получавате ли стипендия в настоящия момент? (Отбележете ясно "не" или "да". Във втория случай пояснете каква)

Question Title

* 10. 10. Желаете ли да кандидатствате за стипендия от Клуба на ИТ мениджърите в България?

T