ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ

Αγαπητοί γονείς,

Η παρούσα μελέτη, στην οποία επιθυμούμε να συμμετέχετε, έχει ως στόχο την αξιολόγηση του ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ των παιδιών σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως η αυτοφρροντίδα, οι ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το παιχνίδι στον χώρο του σπιτιού, στο σχολείο και στην κοινότητα. Η εν λόγω μελέτη θα βοηθήσει σημαντικά στην έρευνα μας σχετικά με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την κινητική εκμάθηση και τη Συμμετοχή των παιδιών σε νέες δραστηριότητες. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε γονείς παιδιών ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις καθώς και πως κάθε παιδί κινητοποιείται από διαφορετικά πράγματα και συμμετέχει με τον δικό του τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Ο υπεύθυνος ερευνητής δεσμεύεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό σκοπό και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν θα γνωστοποιηθεί ή δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί το πεδίο ονοματεπώνυμο παιδιού και email αν ο γονέας δεν το επιθυμεί.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο με την απαραίτητη προσοχή και συνέπεια ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του παιδιού σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τον χρόνο που αφιερώνετε.

Ρήγας Δημακόπουλος
Φυσικοθεραπευτής παίδων, PhD
Μεταδιδακτορικός ερευνητής – Ακαδ. Υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Question Title

* 1. Έχω ενημερωθεί και επιθυμώ να συμμετέχω στην έρευνα

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T