OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Kursen genomförs i Uppsala den 5-9 februari 2018 (mellan 9.00-16.00 varje dag). I kursavgiften, 10 000 kr,  ingår Reading to Learn-kursmaterial (på engelska) + material på svenska. För att kursen ska genomföras krävs tillräckligt antal deltagare för att täcka kostnaderna. 

Kursspråken är svenska och engelska. Deltagarna kan alltid tala svenska om så önskas.


Question Title

* 1. Jag vill anmäla mig/oss till kompetensutvecklingen "Reading to Learn intensivkurs 2018" i Uppsala den 5-9 februari 2018.
Mitt/Våra namn är:

Question Title

* 2. Min/vår skola/arbetsplats är:

Question Title

* 3. Min/vår funktion (t ex lärare, rektor, förstelärare etc) är:

Question Title

* 4. Min/vår adress är:

Question Title

* 5. Mitt/våra telefonnummer är:

Question Title

* 6. Min/våra e-postadress/-er är:

Question Title

* 7. Om du/ni har några frågor eller kommentarer kan du meddela oss dessa här:

T