OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Kursen genomförs i Uppsala den 5-9 februari 2018 (mellan 9.00-16.00 varje dag). I kursavgiften, 10 000 kr,  ingår Reading to Learn-kursmaterial (på engelska) + material på svenska. För att kursen ska genomföras krävs tillräckligt antal deltagare för att täcka kostnaderna. 

Kursspråken är svenska och engelska. Deltagarna kan alltid tala svenska om så önskas.


* 1. Jag vill anmäla mig/oss till kompetensutvecklingen "Reading to Learn intensivkurs 2018" i Uppsala den 5-9 februari 2018.
Mitt/Våra namn är:

* 2. Min/vår skola/arbetsplats är:

* 3. Min/vår funktion (t ex lärare, rektor, förstelärare etc) är:

* 4. Min/vår adress är:

* 5. Mitt/våra telefonnummer är:

* 6. Min/våra e-postadress/-er är:

* 7. Om du/ni har några frågor eller kommentarer kan du meddela oss dessa här:

T