Question Title

* 1. Hvor mange bor det hjemme hos dere?

Question Title

* 2. Har dere kjæledyr?

Question Title

* 3. Sorterer dere metallemballasje og leverer det til gjenvinning i glass- og metallinnsamling?

Question Title

* 4. Hvilken type metallemballasje sorterer dere?

Question Title

* 5. Har dere en beholder innendørs for å samle inn metallet?

Question Title

* 6. Blir metallet hentet hjemme hos dere, eller må dere levere det til et returpunkt?

T