* 1. Rangordna nedanstående aktiviteter där 1 är den aktivitet ni tycker är viktigast.

* 2. Annat nämligen: 

* 3. Vad ska Skellefteåföretagarna jobba med?

  Helt oviktigt Viktigt Mycket viktigt
Arbeta för goda relationer mellan näringsliv/politiker/tjänstemän 
Att producera en medlemstidning
Att skapa mötesplatser för medlemsföretagen
Att förbättra kunskaper kring upphandling
Att påverka kommunen när det gäller upphandlingars utformning för att underlätta för medlemsföretage
Att arrangera gemensamma aktiviteter under till exempel Stadsfesten, matfesten
Att arrangera egna aktiviteter som Företagsafterwork, VIP-kväll, Biopremiärer
Att erbjuda rabatter vid medlemskap - till exempel hos bilfirmor, optiker osv.
Att erbjuda bra försäkringar via någon försäkringsbolag
Juridisk rådgivning

* 4. Detta tycker jag dock är absolut viktigast och det har ni inte med: 

* 5. Vad tycker du om servicen hos Skellefteåföretagarna?

  Vet ej, har ingen erfarenhet  Missnöjd  Helt ok  Mycket nöjd 
Hur bedömer du vår tillgänglighet (att få kontakt via telefon, mail etc)
Hur tycker du att du blir bemött när du kontaktar oss?
Hur bedömer du våra aktiviteter?
Hur bedömer du informationen du får ifrån oss?

* 6. Har du några företag som du skulle vilja tipsa oss om att värva till Skellefteåföretagarna?

* 7. Finns det någon medlemsförmån du skulle vilja ha, rabatt på något speciellt etc?

* 8. Vad tycker du vi gör som är riktigt bra?

T