Question Title

* 1. Projekt WAU už končí. Jaký je Váš názor na něj - byl to užitečný projekt?

Question Title

* 2. Zúčastnili jste se projektu aktivně?

Question Title

* 3. Prosím označte, jaké jsou výhody plynoucí z realizace projektu?

Question Title

* 4. Prosím označte, jaké jsou nevýhody plynoucí z realizace projektu

Question Title

* 5. Kterého/kterých setkání partnerů jste se (Vaše dítě) zúčastnili?

Question Title

* 6. Přispěli jste (Vaše dítě)  k tvorbě některých z výstupů z druhého projektového roku?

Question Title

* 7. Jakých aktivit/událostí jste se v rámci realizace projektu na místní půdě zúčastnili Vy či Vaše dítě?

Question Title

* 8. Měla práce na projektu pozitivní dopad na Vaše dovednosti (dovednosti Vašeho dítěte) v anglickém jazyce?

Question Title

* 9. Měla práce na projektu pozitivní dopad na Vaše dovednosti (dovednosti Vašeho dítěte) v užívání informačních techologií?

Question Title

* 10. Byli byste ochotní se zúčastnit dalšího podobného projektu?

T