Question Title

* 1. Projekt WAU už končí. Jaký je Váš názor na něj - byl to užitečný projekt?

Question Title

* 2. Zúčastnili jste se projektu aktivně?

Question Title

* 3. Prosím označte, jaké jsou výhody plynoucí z realizace projektu?

Question Title

* 4. Prosím označte, jaké jsou nevýhody plynoucí z realizace projektu

Question Title

* 5. Kterého/kterých setkání partnerů jste se zúčastnili?

Question Title

* 6. Přispěli jste k tvorbě některých z výstupů z druhého projektového roku?

Question Title

* 7. Jakých aktivit/událostí jste se v rámci realizace projektu na místní půdě zúčastnili?

Question Title

* 8. Měla práce na projektu pozitivní dopad na Vaše dovednosti v anglickém jazyce?

Question Title

* 9. Měla práce na projektu pozitivní dopad na Vaše dovednosti v užívání informačních techologií?

Question Title

* 10. Prosím popište nejzajímavější zážitek z celého projektu.

T