1.

Uczennico/ Uczniu,

w związku z realizacją projektu: Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie Twoich potrzeb w zakresie tematyki oraz form usługi doradztwa zawodowego w szkole. Wiedza zdobyta dzięki badaniu będzie służyć lepszemu dostosowaniu planowanych działań doradczych do Twoich potrzeb i oczekiwań.

W celu pozyskania wiarygodnych danych prosimy Cię o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji badania wypełnij ankietę do 7 lutego 2020 r.

Question Title

1. Płeć

Question Title

2. Klasa (zaznacz właściwą odpowiedź)

Question Title

3. Szkoła, do której chodzisz znajduje się w dzielnicy:

Question Title

5. Czy kiedykolwiek uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w  zajęciach poświęconych problematyce planowania kariery edukacyjno-zawodowej?

  Tak Nie Nie pamiętam
w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym
warsztatach 
spotkaniach informacyjnych
spotkaniach z przedstawicielami zawodów
wycieczkach do firm
targach edukacyjnych

Question Title

6. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?

  zgadzam się nie zgadzam się trudno mi powiedzieć
znam swoje zainteresowania zawodowe
wiem,  jakie mam mocne strony
wiem, jak skutecznie się uczyć
już teraz wiem, co chcę robić po ukończeniu szkoły
wiem do kogo się zwrócić, aby uzyskać informacje na temat dalszego kształcenia
wiem, gdzie szukać informacji na temat szkół ponadpodstawowych
wiem, gdzie szukać informacji na temat rynku pracy
wiem, że sobie sama/sam poradzę z podjęciem decyzji,  jaką wybrać kolejną szkołę
jestem zainteresowana/zainteresowany spotkaniami z przedstawicielami różnych zawodów
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w  konkursach dotyczących dotyczących planowania własnej kariery
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w wycieczkach do firm

Question Title

7. Oceń teraz swoją wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, wskaż te, z którymi radzisz  sobie dobrze, oraz te, z którymi radzisz sobie gorzej. Posłuż się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: nie mam żadnej wiedzy  i umiejętności w tym obszarze, a 5 bardzo dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności.

  nie mam żadnej wiedzy i umiejętności w tym obszarze bardzo słabo oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze słabo oceniam wiedzę i umiejętności w tym obszarze dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze bardzo dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze
umiejętność zaprezentowania się na forum (wystąpienia przed grupą)
umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania
umiejętność nawiązywania kontaktów
umiejętność pracy w zespole
umiejętność wyszukiwania informacji na temat rynku pracy
umiejętność wyszukiwania informacji na temat dalszego kształcenia
umiejętność radzenia sobie ze stresem
umiejętność przygotowania CV
wiedza o zawodach
wiedza o rynku pracy
wiedza na temat zakładania firmy

Question Title

8. Gdyby w Twojej szkole była taka możliwość, w spotkaniach o jakiej tematyce uczestniczył/a/byś najchętniej?
Wskaż wszystkie, w których chciał/a/byś uczestniczyć.

Question Title

9. Jaki typ szkoły ponadpodstawowej bierzesz pod uwagę przy planowaniu swojej dalszej edukacji? Możesz zaznaczyć kilka możliwości.

Question Title

10. Czy jesteś zainteresowana/zainteresowany skorzystaniem z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym ? 

Question Title

11. Co będziesz brał/a  pod uwagę  wybierając szkołę ponadpodstawową?

Question Title

12. Z kim będziesz konsultował swoją decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadpodstawowej?

Question Title

13. Co lub kto będzie dla Ciebie źródłem informacji o szkole ponadpodstawowej?

Question Title

14. Czy już wiesz, jakim zawodem/jakimi zawodami jesteś zainteresowana/y?

T