Програма за млади таленти - Летно практикантство во Алкалоид АД Скопје

Почитувани студенти,

АЛКАЛОИД АД Скопје на 06.03.2024 (среда) во 14:30ч. организира онлајн презентација за практиканство, преку која ќе се запознаете со можностите за практична работа во АЛКАЛОИД АД Скопје и за перспективите што Ви се отвораат по завршување на практичната работа.

Доколку сте заинтересирани за да го следите вебинарот за практиканство во АЛКАЛОИД АД Скопје, Ве молиме да ги внесете Вашето име и презиме, образовна институција каде што студирате и ваша електронска адреса и каде што студирате.

Со внесување на Вашите лични податоци во формуларот, Вие се пријавувате за следење на вебинарот за практиканство во АЛКАЛОИД АД Скопје и ја изразувате Вашата согласност да ги користиме внесените лични податоци за да Ве информираме преку Вашата електронска адреса за денот и часот на одржување на вебинарот.

Ве информираме дека Вашите лични податоци ќе ги избришеме, веднаш по престанување на целта заради која се собрани, односно по завршување на вебинарот за практиканство во АЛКАЛОИД АД Скопје.

Воедно, Ве информираме дека од денот на пријавување, па до денот кога ќе биде закажан вебинарот за практиканство, имате право да ја повлечете Вашата пријава, односно да побарате од нас, да ги избришеме Вашите лични податоци од привремената база на пријавени студенти за следење на вебинар. Во ваков случај, веднаш ќе постапиме согласно Вашето барање и ќе ги избрише Вашите лични податоци.

Question Title

* 1. Име и презиме

Question Title

* 2. Образовна институција

Question Title

* 3. E-mail

T