Aktivita nadnárodnej spolupráce
Výzva 2020

V súlade s postupmi národnej agentúry môžu byť informácie, ktoré uvediete v prihláške, použité pri hodnotení realizácie programu Erasmus+, pričom budú dodržané predpisy o ochrane osobných údajov.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov národnou agentúrou nájdete tu: http://www.erasmusplus.sk/doc/GDPR.pdf

Stlačením tlačidla "Ďalej" začnete s podávaním prihlášky na aktivitu nadnárodnej spolupráce. Prihláška sa skladá z piatich častí: údaje o TCA aktivite, údaje o organizácii žiadateľa, údaje o účastníkovi, skúsenosti organizácie z nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce a popis aktivity.

T