Consiliul Județean Timiș elaborează în această perioadă „Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș 2021-2027”, prin care se stabilesc direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea județului în perioada 2021-2027. 
Ca instrument de planificare, o Strategie de Dezvoltare trebuie să răspundă la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.
Astfel, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea prezentului chestionar, care va contribui la o mai bună înțelegere a contextului actual al județului. Chestionarele sunt, așa cum veți vedea mai jos, complet anonimizate și asigură o protecție completă a identității respondenților. Interesul echipei de proiect este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii din județul Timiș și de a identifica provocările de dezvoltare relevante și actuale.
Chestionarul este alcătuit din 26 întrebări principale. Completarea acestui va dura aproximativ 10 minute, dar va avea un impact semnificativ pe termen lung asupra dezvoltării județului Timiș.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0724.587.465, Stefana Cristina

Vă mulțumim pentru participare!

Question Title

* 1. Strategie. Percepție. Valorizări
PV1. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă Foarte nemulțumit,  iar 10 înseamnă Foarte mulțumit, cât de satisfăcut sunteți de următoarele aspecte ale calității vieții în județul Timiș:

  1. Foarte nemulțumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Foarte multumit
1. diversitatea locurilor de muncă
2. salariile existente
3. diversitatea ofertei de locuințe și terenuri
4. prețurile locuințelor și terenurilor
5. calitatea legăturilor și infrastructurilor de transport
6. calitatea infrastructurilor edilitare (apă, gaz etc.)
7. calitatea infrastructurilor IT&C (internet, telefon)
8. calitatea serviciilor de educație și a serviciilor medicale
9. calitatea și diversitatea vieții culturale în județ
10. calitatea și diversitatea spațiilor de recreere
11. calitatea serviciilor administrației publice locale
12. nivelul impozitelor și taxelor locale
13. nivelul birocrației și corupției în județ
14. rata criminalității în județ
15. nivelul investițiilor realizate până în prezent de administrația publică județeană

Question Title

* 2. Digitalizare
D1. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”Foarte nemulțumit”,  iar 10 înseamnă ”Foarte mulțumit”, cât de satisfăcut sunteți de următoarele aspecte ale interacțiunii între autoritățile publice locale și județene și cetățeni în județul Timiș:

  1. Foarte nemultumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Foarte multumit
1 Transparența deciziilor și deschiderea către cetățeni
2 Interacțiunea cu personalul din instituțiile publice în mediul fizic
3 Interacțiunea cu instituțiile publice în mediul online
4 Participarea și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
5 Organizarea internă a autorităților publice locale și județene
6 Birocrația în relația cu cetățenii
7 Accesul la informațiile publice și disponibilitatea datelor publice pe pagina web a instituțiilor publice / platforme online

Question Title

* D2 Ce măsuri credeți că ar trebui prioritizate în domeniul digitalizării?  Vă rugăm să selectați dintre măsurile din lista următoare sau să menționați alte măsuri pe care le considerați relevante (răspunsuri multiple).

Question Title

* 3. Dezvoltare economică
DE1. Ce avantaje credeți că oferă județul Timiș investitorilor care ar dori să-și deschidă o afacere aici?

Question Title

* DE2. Care din aceste elemente credeți că oferă Timișului un avantaj competitiv în comparație cu celelalte județe cu centre urbane mari din țară  (Cluj, Iași, Brașov, Dolj, Prahova)?

Question Title

* DE3 . În opinia dumneavoastră, când vine vorba de dezvoltare economică, care sunt cele mai importante 3 puncte slabe (factori de blocaj) cu care credeți că se confruntă în prezent județul Timiș?

Question Title

* DE4. Care ar fi, din perspectiva dumneavoastră, cele mai importante 3 măsuri pe care administrația din județul Timiș le-ar putea implementa pentru stimularea antreprenoriatului?

Question Title

* 4. Infrastructuri și dotări teritoriale
TI. Dvs., personal, cât de mulțumit sunteți de….? (dați o notă de la 1- complet nemulțumit, la 10- foarte mulțumit). Dacă nu puteți aprecia un aspect pentru că nu utilizați respectiva infrastructură, vă rog menționați acest lucru!

  1- complet nemulțumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10- foarte mulțumit 97. Nu utilizez
1. Calitatea drumurilor/șoșelelor din zona dvs.
2. Orarul mijloacelor de transport (microbuzelor/autobuzelor) interurbane
3. Prețul biletelor pentru transportul în comun interurban
4. Accesul la transportul cu trenul
5. Nivelul de siguranță în traficul rutier în zona Dvs.
6. Prezența pistelor pentru biciclete/ trotinete
7. Calitatea pistelor de biciclete/ trotinete
8. Calitatea traficului pietonal (trotuare amenajate)

Question Title

* T2. Aveți acces facil la următoarele categorii de dotări de proximitate în zona în care locuiți?

  1. Facil 2. Mediu/ mai putin facil 3. Dificil 4. Nu am acces 5. Am acces, dar nu le folosesc
1.Grădiniță/ creșă
2.Școală
3.Liceu
4.Cabinet medical
5.Farmacie
6.Magazine de cartier
7.Piață agroalimentară
8.Magazine de tip supermarket și/sau hypermarket
9.Alimentație publică (restaurant, bar, cafenea, patiserie etc.)
10.Stații de transport în comun

Question Title

* T3. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice:

  1. Foarte mulțumit(ă) 2. Mulțumit(ă) 3. Neutru 4. Nemulțumit(ă) 5. Foarte nemulțumit(ă)
1.Siguranța și ordinea publică
2.Transportul în comun
3.Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
4.Iluminatul public
5.Curățenie și managementul deșeurilor
6.Alimentare cu apă potabilă
7.Canalizare
8.Alimentarea cu energie electrică
9.Telecomunicații
10.Serviciile de urgență (salvare, pompieri, poliție)

Question Title

* 5. Populație. Social
PS1. Care credeți că sunt principalele 3 avantajele de a fi locuitor al județului Timiș?

Question Title

* PS2. Dacă ar fi să asociați județul Timiș cu un atribut / cuvânt, cu ce atribut /cuvânt l-ați asocia?

Question Title

* 6. Turism
T1. Care sunt, în opinia Dvs. principalele trei aspecte care ar determina un turist să rămână câteva zile în județul Timiș?

Question Title

* T2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele trei bariere în calea dezvoltării turismului din județul Timiș?

Question Title

* Socio-demografice
SD1. Localitatea de domiciliu (răspuns obligatoriu):

Question Title

* SD 2. Vârsta în ani împliniți (răspuns obligatoriu)

Question Title

* SD3. Sex:

Question Title

* SD4. Starea civilă:

Question Title

* SD6. Activitatea dvs. principală din acest moment, (răspuns obligatoriu)

Question Title

* SD7. (pentru angajați) În ce sector de activitate lucrați în prezent?

Question Title

* SD8. Care a fost aproximativ venitul dvs., personal , individual în ultima luna a acestui an ? (scrieți suma în lei)

Question Title

* SD9. Educație (ultimul nivel absolvit)   (răspuns obligatoriu)

Question Title

* SD10. Din câți membri este alcătuită gospodăria dvs.? (Înregistrați numărul persoanelor prezente în ultimele șase luni, inclusiv respondentul)

Question Title

* SD10_C. Dintre care copii sub 18 ani

Question Title

* SD10_B Dintre care vârstnici de peste 65 ani

Question Title

* SD11. Etnia

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T