Question Title

Изображение
НСК на БАПФ акредитира обучението с 7 точки, след успешно преминаване на теста.

За да се регистрирате моля, попълнете формуляра по-долу, проверете съгласията си и Политиката за поверителност и кликнете върху "Следващия".

Question Title

* Адрес

Question Title

* УИН

Question Title

* Аз, долуподписаният, заявявам че, давам съгласието си на компанията Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. Проф.Атанас Иширков 31, офис № 6, България, да използва моите лични данни (име и фамилия, адрес, телефонен номер, имейл, професия, специализация, образование, област на интерес, работно място, обратна връзка) за следните цели:

Медис Фарма България ЕООД се задължава да обработва събрани лични данни само за целите, посочени по-горе. Ако възникне необходимост от допълнителна обработка или предоставяне на информация на трети лица, ние ще се свържем с Вас предварително и ще поискаме вашето съгласие.

Личните данни се съхраняват трайно или до анулирането им. Личните данни ще бъдат изтрити преди анулирането, след като целта, за която са събрани, е изпълнена (целта на това съгласие се счита за изпълнено, когато Медис Фарма България ЕООД прекрати изпращането на съобщения).

Съзнавам, че моите лични данни ще бъдат обработени от Медис Фарма България ЕООД, който може да предоставят моите лични данни на свързаните с него дружества, което може да доведе до обработка извън Европейското икономическо пространство. Личните ми данни няма да се предоставят на трети страни. Списъкът на свързаните дружества се съдържа в Декларацията за поверителност.

Аз съм наясно, че: • Мога да поискам достъп до и поправка, блокиране, изтриване или ограничаване на обработката на моите лични данни или подам възражение срещу обработването и прехвърлянето на моите лични данни с писмено известие до Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. Проф.Атанас Иширков 31, офис № 6, България или по електронна поща gdpr@medis-health.com.

Мога да отменям моето съгласие по всяко време с писмено известие до Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. Проф.Атанас Иширков 31, офис № 6, България или по електронна поща gdpr@medis-health.com
Мога да подам жалба до надзорния орган, ако считам, че обработката на лични данни е в нарушение на Общия регламент за защита на данните
 
Запознат съм с периода на съхранение на личните ми данни както и с факта, че моите лични данни се обработват на правно основание за съгласие. Известно ми е също, че компанията може да обработва моите лични данни и на други правни основания (например законови интереси).

Запознат с Декларацията за поверителност.
 
33% of survey complete.

T