Περιγραφή έρευνας ερωτηματολογίου

Σύμφωνα με το «Παγκόσμιο  Επιχειρηματικό  Συμβούλιο για  τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη» (World Business Council for Sustainable Development) η βιώσιμη κινητικότητα περιγράφεται ως (WBCSD, 2004): Η κινητικότητα  που ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες της κοινωνίας να κινείται ελεύθερα, να ενισχύει την προσβασιμότητα, να επικοινωνεί, να επιχειρεί και να αναπτύσσει σχέσεις χωρίς να θυσιάζει άλλες βασικές ανθρώπινες και  οικολογικές απαιτήσεις  σήμερα  και στο μέλλον.

Στην πόλη των Σερρών έχουν γίνει έως σήμερα αρκετές προσπάθειες για τη μελέτη και την αναβάθμιση της κινητικότητας, όπως εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στην κεντρική περιοχή της πόλης, υλοποίηση αστικών αναπλάσεων και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έρευνα ικανοποίησης των χρηστών.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.


Question Title

Εικόνα
 
50% of survey complete.

T