Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Који од основних услова живота није потребан за  већину врста живих бића:

Question Title

* 2. Међусобни утицаји између живих бића једним именом називају се:

Question Title

* 3. Повежи организам са његовом улогом у ланцу исхране.

  произвођач разлагач потрошач-биљојед потрошач-месојед
гусеница
храст
детлић
гљиве 

Question Title

* 4. Животно окружење свих живих бића кога чине жива и нежива природа назива се:

Question Title

* 5. Свака врста има своје место у биоценози. Тај део простора назива се:

Question Title

* 6. Повежи појмове:

  мрки медведи на Тари песак Сахаре живи свет Потпећке пећине Гружанско језеро зелембаћ
популација
јединка
екосистем
биотоп
биоценоза

Question Title

* 7. На другом нивоу трофичке пирамиде увек се налазе:

Question Title

* 8. Који ниво организације живог света укључује и абиотичке факторе?

Question Title

* 9. Биотоп је:

Question Title

* 10. Означи тачне тврдње.

0 od 10 odgovoreno
 

T