LIFE WILDisland je projekt koji financira EU duž obale Dunava, a koji ima za cilj očuvanje prirode i bioraznolikosti na najprirodnijim, najljepšim i najvrjednijim otocima i koji se provodi u suradnji s različitim sektorima (uključujući zaštićena područja, različite aspekte plovidbe, šumarstvo, hidroenergetiku) iz 8 podunavskih zemalja. Ljubazno Vas pozivamo da sudjelujete u ovom multilateralnom istraživanju, kako biste nam pomogli da bolje osmislimo i predstavimo naše aktivnosti koje se tiču očuvanja rijeka i otoka u Dunavskoj regiji.

https://wildisland.danubeparks.org

Svi vaši odgovori bit će upotrijebljeni anonimno. Osobni podatci sudionika bit će obrađeni isključivo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, sa svrhom provođenja ovog istraživanja.

Question Title

* 1. Kada razmišljate o prirodnim pejzažima u Vašoj regiji, na koje ste ponosni (odaberite do tri odgovora)?

Question Title

* 2. Kada razmišljate o prirodnim pejzažima u Vašoj regiji, koji Vam prvi i spontano padne/u na pamet?

Question Title

* 3. Što Vam spontano padne na pamet kada pomislite na rijeku Dunav?

Question Title

* 4. Koliko često posjećujete rijeku Dunav i/ili poplavna područja ove rijeke?

Question Title

* 5. Koliko važnim smatrate sljedeće funkcije rijeke Dunav?

  Uopće nije važno Nije važno Donekle je važno Važno je Vrlo je važno
Prostor za rekreaciju i sportske aktivnosti
Ekosistem bogate bioraznolikosti
Stanište zaštićenih vrsta
Izvor (pitke) vode
Izvor (obnovljive) proizvodnje energije
Šumarstvo (drvna proizvodnja) i lov
Ribolov
Turistička destinacija
Prometnica
Integrativna i inspirativna linija života za mnoge različite zemlje i kulture

Question Title

* 6. Što Vam je najvažnije kada posjećujete Dunav (odaberite do tri odgovora)?

Question Title

* 7. Pogledajte sljedeće fotografije i rangirajte ih po tome koliko su Vam privlačne/lijepe/atraktivne. Rangirajte od 1 = najviše atraktivno do 4 = najmanje atraktivno, tako što ćete pored fotografije upisati 1, 2, 3 ili 4.

Question Title

* 8. Koliko su sljedeće karakteristike relevantne za određivanje rijeke kao prirodne?

  Uopće nije važno Nije važno Donekle je važno Važno je Vrlo je važno
Mjesto s isključivo prirodnim zvucima
Mjesto sa čistom i prozirnom vodom
Mjesto gde rijeke i potoci teku nesmetano, bez regulacije rijeka
Mjesto s malo dokaza o ljudskom djelovanju i pratećim modifikacijama (zgrade, brane...)
Mjesto gdje postoje prirodni uvjeti i procesi koji formiraju pejzaž
Mjesto bez ikakvih ili sa nekoliko ograničenja mog ponašanja; za nesputanu ili neograničenu rekreaciju
Mjesto s bogatom bioranzolikošću i fascinantnim životinjama i biljkama
Mjesto bez neautohtonih životinja i biljaka

Question Title

Image
Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T