Question Title

* 1. V katerem obdobju ste stopili v prvi letnik srednješolskega programa?

Question Title

* 2. Katero vrsto šole ste obiskovali/obiskujete?

Question Title

* 3. Od 1 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo s srednješolskim izobraževanjem

  Močno nezadovoljen Nezadov. Niti zadovoljen niti nez. Zadovoljen Zelo zadov.
Znanje, ki mi je bilo posredovano:
Kvaliteta profesorskega kadra:
Odnos profesorjev do dijakov:
Vzgojno-izobraževalni pristop šole:
Splošno vzdušje v šoli:
Razpoložljivi pogoji (prostori, razpoložljiva oprema ...)
Generalna ocena vašega srednješolskega izobraževanja:

Question Title

* 4. Kaj je pomembno vplivalo na vaš izbor srednje šole? (označite lahko več odgovorov)

Question Title

* 5. Bi še enkrat izbrali srednjo šolo, katero ste obiskovali/obiskujete?

Question Title

* 6. Kako močno bi svojo srednjo šolo priporočili svojemu otroku?

Question Title

* 7. Kaj so najpomembnejše stvari, ki vam jih je srednja šola dala za življenje (možnih je več odgovorov)

Question Title

* 8. Ste verni?

Question Title

* 9. Je vaše srednješolsko izobraževanje kakorkoli vplivalo na vašo vero?

Question Title

* 10. Poznate koga, ki je obiskoval vašo srednjo šolo in je v slovenskem ali mednarodnem merilu zelo uspešen na svojem področju? (prosimo vpišite ime in priimek ter področje)

Question Title

* 11. Koliko ste stari?

Question Title

* 12. Katera politična opcija v Sloveniji vam je najbližje?

Question Title

* 13. Kakšna je vaša zadnja končana izobrazba?

Question Title

* 14. Kakšen je vaš stan?

Question Title

* 15. Koliko otrok imate?

Question Title

* 16. Spol

0 of 16 answered
 

T