วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ณ สยามพารากอน, ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 13.00 - 16.00 น.

Question Title

* 1. รายละเอียดส่วนตัว/ Personal Information

Question Title

* 2. คุณทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้จากที่ใด/ How do you know about this programme?

ขอบคุณที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจรับข้อมูล.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 657- 5678 กด 3 หรือ studyuk.thailand@britishcouncil.or.th
Thank you very much for your interest.
For more information, please contact us at 02-657-5678 press 3 or studyuk.thailand@britishcouncil.or.th.

T