Hea Tallinna Spordiliidu liige ja teised spordiühendused Tallinnas.
Allpoolse küsitlusega soovime saada teada, missugused on Teie mõtted Tallinna spordielust ning mida sooviksite muuta või  kuidas tahaksite olla kaasatud Tallinna spordielu korraldamises. Kogutud andmed kanname ette 11.-12.10.2018 toimuval Tallinna Spordiliidu seminaril.
Küsimustele vastamise tähtaeg on 08.10.2018.a.

Question Title

* 1. Missugust tuge ootate Tallinna Spordiliidult?

Question Title

* 2. Administreerimisel vajaksite tuge...

Question Title

* 3. Missugustes instanssides  võiksime Teid esindada?

Question Title

* 4. Rahalisi vahendeid kasutaksite esmalt...

Question Title

* 5. Kas olete rahul TALLINNA SPORDIKOOLI tegevusega

Question Title

* 6. Kas olete rahul Tallinna Spordi- ja Noorsooameti sporditegevuse toetamise (pearaha) määrusega?

Question Title

* 7. Kas olete rahul Tallinna Spordi- ja Noorsooameti võistluste toetamise määrusega?

Question Title

* 8. Kas oleksite nõus Tallinna Meistrivõistluste kajastamiega ja koordineerimisega TSL poolt

Question Title

* 9. Kes peaks rahastama Tallinna Spordiliitu?

Question Title

* 10. Siia kirjutage muud mured või ettepanekud, mida soovite meiega jagada

T