Hej!

Vi genomför just nu en hållbarhetsundersökning för intressenter runt Djurgården Fotboll.

Vad är en hållbarhetsrapport?

Djurgården Fotboll vill beskriva nyttan med alla de olika verksamheter som föreningen idag bedriver. Vi kommer göra detta genom en hållbarhetsrapport, en rapport som beskriver DIFs ställning och agerande i sociala och samhällsfrågor, miljöpåverkan samt antikorruptionsarbete.

För att rapporten ska bli så bra som möjligt tar vi nu reda på vad våra intressenter tycker är viktigast för Djurgården att fokusera på. Vi ber dig därför att ta två minuter och besvara nedanstående frågor.

OBS! Frågorna utgår från vad just DU personligen anser.

De flesta frågorna besvaras i rankning vilket innebär att du gör en bedömning i en skala 0-5.
Vilket 0 är det sämsta värdet=inte viktigt, och sen i en skala upp till 5 som är högsta värdet =mycket viktigt.Filip Lundberg, Djurgården Fotboll.Vid frågor vänligen kontakta filip.lundberg@dif.se

T